banner

PhD Guides

Amola Bhatt
Ashwini Awasthi
Bhoomi Mehta
Hardik Shah
Harismita Trivedi
Hrudanand Misra
Jayesh Aagja
M Mallikarjun
Nikunj Patel
Nityesh Bhatt
Prabhat Kumar Yadav
Pradeep Kautish
Punit Saurabh
Rajesh Jain
Ritesh Patel
Samik Shome
Sapna Parashar
Shahir Bhatt
Shashank Thanki
Tejas Shah

Get our Newsletter